website statistics
Skip to content
Dota 2 Tax Calculator
Steam Tax:

Hero

Shadow Fiend
Item Name Quality Rarity Hero Slot Bundle
Riimutettu Harvinainen Kädet $0.17 --
Riimutettu Harvinainen Olkapää $8.11 --
Riimutettu Harvinainen Pää $0.47 --
Nimikirjoitettu Harvinainen Kädet $0.17 --
Nimikirjoitettu Harvinainen Pää $0.47 --
Standard Kuolematon Kädet $4.21 --
Riimutettu Salatieteellinen Pää $33.83 --
Riimutettu Kuolematon Kädet $4.21 --
Riimutettu Myyttinen Kädet $4.14 --
Standard Myyttinen -- --
Nimikirjoitettu Myyttinen Olkapää $159.74 --
Korruptoitunut Harvinainen Olkapää $8.11 --
Nimikirjoitettu Harvinainen Olkapää $8.11 --
Korruptoitunut Harvinainen Pää $0.47 --
Korruptoitunut Myyttinen Olkapää $159.74 --
Nimikirjoitettu Salatieteellinen Pää $33.83 --
Nimikirjoitettu Kuolematon Kädet $4.21 --
Ylhäinen Salatieteellinen Pää $33.83 --
Standard Myyttinen Kädet $4.14 --
Standard Myyttinen Olkapää $159.74 --
Standard Myyttinen Pää $20.74 --
Korruptoitunut Salatieteellinen Pää $33.83 --
Nimikirjoitettu Myyttinen Kädet $4.14 --
Riimutettu Myyttinen Pää $20.74 --
Riimutettu Myyttinen Olkapää $159.74 --
Korruptoitunut Myyttinen Pää $20.74 --
Nimikirjoitettu Myyttinen Pää $20.74 --
Korruptoitunut Myyttinen Kädet $4.14 --
Korruptoitunut Kuolematon Kädet $4.21 --
Standard Myyttinen $224.19 --
fi/hero/nevermore