website statistics
Skip to content
Dota 2 Tax Calculator
Steam Tax:

Hero

Earthshaker
Item Name Quality Rarity Hero Slot Bundle
Zamrożony Niepospolity Akcesorium na głowę $0.03 --
Opętany Pospolity Ręce $0.06 --
Przeklęty Niepospolity Akcesorium na głowę $0.28 --
Runiczny Pospolity Pas $0.03 --
Opętany Pospolity Ręce $0.1 --
Heroiczny Niepospolity Akcesorium na głowę $0.28 --
Runiczny Rzadki Totem $0.07 --
Pomyślny Pospolity Ręce $0.06 --
Opętany Niepospolity Akcesorium na głowę $0.03 --
Heroiczny Pospolity Ręce $0.03 --
Z autografem Rzadki Totem $0.1 --
Przeklęty Rzadki N/D $0.25 --
Z autografem Niepospolity Pas $0.18 --
Runiczny Pospolity Ręce $0.06 --
Heroiczny Rzadki Akcesorium na głowę $0.74 --
Z autografem Rzadki Totem $121.72 --
Runiczny Niepospolity Akcesorium na głowę $1.5 --
Z autografem Pospolity Akcesorium na głowę $0.03 --
Runiczny Niepospolity Akcesorium na głowę $0.03 --
Heroiczny Niepospolity Pas $0.28 --
Opętany Rzadki Akcesorium na głowę $0.09 --
Przeklęty Mityczny Totem $0.1 --
Opętany Pospolity Pas $0.05 --
Standard Rzadki Pas -- --
Heroiczny Pospolity Pas $0.03 --
Standard Rzadki Akcesorium na głowę -- --
Pomyślny Niepospolity Akcesorium na głowę $0.03 --
Standard Rzadki Ręce -- --
Standard Rzadki Akcesorium na głowę -- --
Standard Rzadki Totem -- --
pl/hero/earthshaker