website statistics
Skip to content
Dota 2 Tax Calculator
Steam Tax:

Hero

Gyrocopter
Item Name Quality Rarity Hero Slot Bundle
Standard Mityczny N/D -- --
Standard Rzadki N/D $1.9 $3.99
Standard Mityczny Działa -- --
Standard Niepospolity Działa $0.12 --
Standard Wiekopomny Działa $0.95 --
Pomyślny Rzadki N/D $1.9 --
Pomyślny Rzadki Komora rakiet $1 --
Pomyślny Niepospolity Działa $0.11 --
Pomyślny Pospolity Akcesorium na głowę $0.2 --
Z autografem Niepospolity Działa $0.12 --
Z autografem Wiekopomny Działa $0.95 --
Z autografem Pospolity Śmigło $1.4 --
Z autografem Mityczny Działa $0.04 --
Z autografem Pospolity Plecy $1.4 --
Z autografem Rzadki Komora rakiet $1 --
Z autografem Rzadki Śmigło $1.31 --
Z autografem Niepospolity Działa $0.11 --
Z autografem Mityczny Akcesorium na głowę $3.04 --
Z autografem Wiekopomny Działa $8.59 --
Z autografem Pospolity Akcesorium na głowę $0.2 --
Z autografem Rzadki Akcesorium na głowę $8.14 --
Z autografem Niepospolity Akcesorium na głowę $0.05 --
Z autografem Niepospolity Plecy $0.06 --
Z autografem Mityczny Plecy $0.65 --
Z autografem Mityczny Plecy $0.28 --
Z autografem Mityczny Komora rakiet $0.06 --
Z autografem Niepospolity Komora rakiet $0.61 --
Z autografem Mityczny Komora rakiet $4.87 --
Z autografem Rzadki Akcesorium na głowę $1.72 --
Z autografem Mityczny Śmigło $1.57 --
pl/hero/gyrocopter