website statistics
Skip to content
Dota 2 Tax Calculator
Steam Tax:

Set Items

Pancerz Toksycznego Oblężenia
Item Name Quality Rarity Hero Slot Bundle
Standard Rzadki Pancerz $0.75 --
Standard Niepospolity Broń $0.57 --
Standard Niepospolity Ręce $0.71 --
Standard Pospolity Kolba $1.11 --
Standard Pospolity Pancerz malutkiego $0.28 --
Standard Pospolity Ramię $0.03 --
Standard Niepospolity Malutka Głowa $0.84 --
pl/set/13