website statistics
Skip to content
Dota 2 Tax Calculator
Steam Tax:
Ciężkie Rękawice Mknącego Między Światami Zamrożony
  • Rarity: Pospolity
  • Quality: Zamrożony
3D Preview
Otwierając szczeliny między sferami, Łamacz Dusz czerpie moc z tych potężnych rękawic.
Creation Date: 2013-03-20